Magnetické parametry

Primární magnetické vlastnosti materiálu použitelného pro permanentní magnety jsou polarizace nasycení Js, Curieho teplota Tc a intenzita magnetického pole krystalové anizotropie HA. Velikost Js závisí na velikosti atomárních magnetických momentů, na jejich uspořádání a na přítomnosti nemagnetických prvků nebo látek ve struktuře. Proto v materiálu pro permanentní magnety musí být přítomny prvky s vysokými hodnotami atomárních magnetických momentů. Magnetokrystalová anizotropie je dána hodnotou intenzity anizotropního pole HA. U materiálů s vysokými magnetickými parametry (tj. magnetů na bázi slitin přechodových kovů a kovů vzácných zemin) je požadavek na velikost HA spojen s tetragonální a hexagonální krystalovou mřížkou a jednoosou (uniaxiální) anizotropií. Pro použití magnetů v technice musí být dostatečně vysoká i hodnota Curieho teplota Tc. Veličiny určující základní požadavky na vlastnosti permanentního magnetu jsou materiálové konstanty, které jsou určeny pouze chemickým složením a krystalickou strukturou a nezávisí na mikrostruktuře, na rozdíl od základních magnetických parametrů, tj. veličin Br, HcB, (BH)m. Pro použití materiálu k výrobě permanentních magnetů musí být tyto veličiny co největší, aby bylo dosaženo vysokých hodnot sekundárních magnetických vlastností a jejich teplotních závislostí, vhodných pro použití v technice.
 
Sekundární magnetické vlastnosti jsou remanence Br, koercivita HcB a HcJ a maximální energetický součin (BH)m, tj. parametry demagnetovacích křivek. HcB nezávisí explicitně na koercivitě HcJ, ale pouze na velikosti polarizace J(HcB), tj. obecně na stabilitě polarizace J, která je však určena velikostí koercivity HcJ. Odtud plyne nepřímá závislost koercivity HcB na koercivitě HcJ. Tyto veličiny závisí na mikrostruktuře materiálu, která je určena chemickým složením a technologií výroby. Přitom maximální teoretickou hodnotou remanence je polarizace nasycení Js a maximální teoreticky dosažitelnou hodnotou koercivity HcJ je intenzita magnetického pole krystalové anizotropie HA. Při vývoji materiálů jde tedy o to, aby poměry Br/JS  a HcJ/HA byly co možná největší. Poměr Br/Js určuje míru „magnetického vyrovnání“ (usměrnění), tj. stupně orientace částic (zrn, krystalitů). Poměr HcJ/HA  pak určuje stupeň „magnetického vytvrzení“, neboť HcJ určuje stabilitu magnetické polarizace při demagnetizaci. Magnetického „vyrovnání„ se dosahuje při výrobě magnetů metodami práškové metalurgie vyrovnáním os c, tj. os snadné magnetizace jednotlivých částic do jednoho směru pulverizací materiálu, magnetickým polem, lisováním a sintrováním. “Magnetického vytvrzení“ se dosahuje tím, že se zabrání magnetickému působení mezi jednotlivými částicemi, které je ovlivněno hranicemi zrn. Tvoření zárodků tzv. inverzních domén (tzv. nukleace) - tj. domén s obráceným smyslem magnetické polarizace - probíhá především v hranicích zrn. 
 
 

 

Ozvěte se nám

Jan Kratochvil ml.
+420 532 043 096
jan.kratochvil.jnr@pzk.cz

Rádi budeme spolupracovat na dodávkách magnetů pro Váš projekt, kontaktujte našeho specialistu.


Napište nám

Může Vás zajímat

Permanentní magnety

Permanentní magnety

Dodáváme permanentní magnety na bázi vzácných zemin pro náročné průmyslové použití. V naši laboratoři testujeme magnetické parametry...
Více
Neodymové magnety

Neodymové magnety

Dodáváme neodymové magnety pro náročné eletrotechnické a mechanické aplikace. Zajišťujeme zakázkovou výrobu magnetů, včetně výstupní kontroly prováděné v naši ...
Více
Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř permanentních magnetů zajišťujme zkoušky magnetických vlastností podle ČSN EN 60404-5:2008 a ČSN EN 60404-14:2003...
Více
FEM simulace

FEM simulace

Provádíme 2D i 3D simulace magnetických polí pomoci metody konečných prvků (MKP, FEM). Získané výpočty usnadňují návrh nového konstrukčního...
Více

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR

HUBER+SUHNER
TKD
Thermik
Gebauer & Griller
BST
Relats
Developed by FOREGROUND Copyright 2008-2018, PZK BRNO a.s.