Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie umožňuje pozorování detailů, které nejsou běžným optickým mikroskopem rozlišitelné. Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) využívá svazek elektronů k detailnímu zkoumání struktur na mikroskopické úrovni. S jeho pomocí lze dosáhnout až nanometrového rozlišení, což umožňuje vidět detaily, které jsou mimo schopnosti optických zařízení. Elektrony ze svazku interagují s povrchem vzorku, čímž se generuje signál pro vytvoření obrazu. Tato technologie nachází uplatnění od biologie, průmyslu až po materiálový výzkum. Využití elektronové mikroskopie zahrnuje analýzu struktur, kontrolu kvality materiálů a zkoumání povrchů.

Oblasti použití

  • defektoskopie
  • zobrazení struktury materiálů
  • detekce nečistot a příměsí
  • měření tloušťky vrstev

Struktura materiálů a defektoskopie

Elektronová mikroskopie umožňuje zkoumání defektů, jak na povrchu, tak uvnitř materiálu. Může se jednat o velmi malé trhliny (mikrotrhliny), nečistoty nebo poruchy mezi vrstvami. Mikroskop SEM umožňuje také identifikaci a vizualizaci různých typů korozních vad na povrchu materiálu.

Měření tloušťky vrstev

Ve vybraných aplikacích se vyskytuje požadavek na garantovanou tloušťku ochranného povlaku, který se může skládat z více vrstev odlišných materiálů (např. nikl, měď, epoxid apod.) U precizních lepených dílců je důležité kontrolovat definovanou tloušťku vrstvy lepidla (např. u laminovaných magnetů).

vlastnosti našeho mikroskopu:

  • maximální velikost vzorku - průměr 80 mm, výška 50 mm
  • rozlišení 8 nm
  • zvětšení až 100.000x
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

Rádi budeme spolupracovat na analýze vašeho vzorku, kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR