Korozní zkouška HAST

Magnety typu NdFeB (neodymy) se od svého počátku vyznačovaly špatnou neodymovou korozní odolností zejména vůči vzdušné vlhkosti, která způsobuje rozpad materiálu magnetu na jednotlivá zrna. Tato reakce je navíc urychlena s rostoucí teplotou. V současnosti jsou k dostání magnety, které jsou odolné vůči neodymové korozi, čehož je dosaženo obohacením jejich složení o další vybrané prvky. Na základě našich dlouholetých zkušeností je však stále nutné přísně dohlížet nad výrobním procesem a korozní odolnost u jednotlivých dodávek důkladně testovat.

Naše laboratoře disponují vybavením pro obvyklé zkoušky korozní odolnosti permanentních magnetů. Provádíme korozní zkoušky v prostředí nasycených vodních par s proměnlivou délkou trvání.

Testujeme podle:

  • HAST (Highly Accelerated Stress Test)
  • PCT (Pressure Cooker Test) resp. BCT (Bulk Corrosion Test) vycházející z ASTM A1071/A1071M)

Metodami pro ověření korozních vlastností lze také vyzkoušet odolnost různých povrchových ochran, které se na nejméně korozně odolné magnety používají. Vedle HAST také ověřujeme odolnost povlakových vrstev ponorem do kapaliny, zkoumáme vlivy teplotních šoků a další.

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o korozní zkoušky materiálů kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR