Magnety AlNiCo

Magnety typu AlNiCo se vyznačují vysokou hodnotou remanentní indukce a nízkou hodnotou koercitivní síly. Maximální energetický součin se pohybuje na úrovni ca 60 kJ/m3.  Průběh závislosti indukce na intenzitě magnetického pole ve druhém kvadrantu hysterezní smyčky je silně nelineární, s výrazným kolenem. Z tohoto důvodu jsou magnety typu AlNiCo velmi citlivé na odmagnetování vnějším magnetickým polem nebo při vyjmutí z uzavřeného magnetického obvodu. Používají se například v měřících přístrojích nebo i v elektrických točivých strojích, kde je však většinou nutno zabudovat přídavné magnetizační vinutí. AlNiCo magnety najdou své místo v elektropermanentních přídržných systémech, nízká koercivita umožňuje u těchto magnetů snadné přemagnetování na opačnou polaritu.

Jsme zaměřeni na:

  • Asistenci při vývoji nových aplikací
  • Dodávky magnetů do elektro-magnetických systémů
  • Dodávky magnetů do snímačů
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

Rádi budeme spolupracovat na dodávkách magnetů pro Váš projekt, kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR