Plastem pojené magnety

Přechodem mezi permanentními magnety typu NdFeB, SmCo a Ferity jsou plastem pojené magnety. Jejich magnetické vlastnosti se prolínají s magnetickými vlastnostmi nejsilnějších feritových a nejslabších samariových permanentních magnetů. Plastem pojené magnety se rozlišují na:

  • Vstřikované plastem pojené magnety – uplatňují se u malých a zároveň komplexních dílů
  • Lisované plastem pojené magnety - mají vyšší remanentní indukci

Vlastnosti plastomagnetů

Plastomagnety jsou vhodné pro více pólové magnetování a jejich teplotní odolnost dosahuje hodnoty až 180°C. Teplotní odolnost plastem pojených magnetů je omezena použitým pojivem. Lze je vyrábět v izotropních i anizotropních jakostech a mají vysokou odolnost vůči korozi. V případě jejich použití v prostředí s rizikem vyvolání koroze v magnetu se doporučuje využití ochranných povlaků – obvykle epoxydová pryskyřice.

K výrobě těchto permanentních magnetů jsou potřeba rozměrově velmi přesné formy, které zajistí, že není nutné magnet dále opracovávat, zároveň však zvyšují náklady na první výrobní dávku.

Plastem pojené magnety mohou nabývat téměř jakýchkoliv tvarů. Plastem pojené magnety nacházejí využití v malých motorcích, ale také v čidlech a snímačích, hlavně v automotive (IATF 16949) .

Jsme zaměřeni na:

  • Asistenci při vývoji nových aplikací
  • Dodávky magnetů do snímačů a senzorů
  • Dodávky magnetů do automotive (IATF 16949)
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

Rádi budeme spolupracovat na dodávkách magnetů pro Váš projekt, kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR