Povrchová indukce

Permanentní magnety ovlivňují své okolí magnetickým polem, které s rostoucí vzdáleností od magnetu postupně slábne. Jeho tvar a velikost jsou dány rozměry, tvarem a použitým materiálem magnetu. S tímto souvisí homogenita magnetického pole okolo magnetu. Rozložení magnetického pole v okolí magnetu a na jeho povrchu lze určit měřením magnetické indukce.

Měření povrchové indukce:

Magnetickou indukci lze měřit jak bodovým měřením pomocí teslametrů s axiální či transverzální Hallovou sondou, tak i mapováním pomocí skenerů po celém povrchu magnetu, případně v požadované vzdálenosti od magnetu. Naše přístrojové vybavení provádí jak bodová měření, tak i mapování jak volně položeného magnetu či tělesa s ním, tak i v rotaci. Dokážeme komplexně analyzovat získaná data, kontrolovat jednotlivé vektory magnetické indukce, dovedeme zobrazit i 3D rozložení magnetického pole okolo magnetu.

Měření na hotových dílcích:

Rozložení magnetického pole (magnetické indukce) dovedeme ověřovat nejen na samotných permanentních magnetech ale i na výrobcích s nimi, jako jsou magnetické upínače, rotory či statory elektrických motorů, magnetické spojky, magnetická ložiska a další. Měření magnetické indukce umožňuje provádět kontrolu kvality například u vícepólově zmagnetovaných magnetů, které není možné měřit jinými dostupnými metodami.

V naší zkušební laboratoři provádíme:

  • Měření povrchové indukce v konkrétním bodě (v konkrétní vzdálenosti od magnetu)
  • Měření všech 3 složek výsledného vektoru povrchové indukce (XYZ)
  • 3D mapování povrchové indukce plošných těles
  • 3D mapování povrchové indukce rotačních těles

 

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o měření povrchové indukce kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR