Dílce pro lineární systémy

Lineární motor s permanentními magnety je vlastně vícepólový synchronní motor s permanentními magnety, kde je rotor i stator rozvinutý do roviny. Motor nevykonává pohyb rotační, ale posuvný.

Princip lineárního stroje

Aplikace určí, která část stroje tvoří pevnou, nepohyblivou část, která pohyblivou část, a která část stroje je napájena. Stator je zpravidla rozvinut po celé délce pojezdové dráhy. Rotor zakrývá malou část a je na posouvané části konstrukce. Napájená část je vždy tvořena svazkem elektrotechnických feromagnetických plechů a trojfázového vinutí. Proti napájené části leží část (ocelová deska) s nalepenými permanentními magnety ze vzácných zemin. Přivedením proudu do napájené části vznikne magnetické pole a jeho interakce s magnetickým polem permanentních magnetů vyvolá silové účinky, jež rozpohybují zařízení. Na pohyblivou část jsou kladeny vysoké nároky v podobě nevýhodné nutnosti pohyblivých přívodů napájení, chlazení (vodní) či přívodů k čidlům polohy. Vše však závisí na konstrukci stroje.

Zakázkově vyrábíme části lineárních pohonů s permanentními magnety v kusovém či malo-sériovém provedení. Jsme zaměření na speciální aplikace s vysokým nárokem na kvalitu provedení. Ve vlastní zkušební laboratoři testujeme magnetické vlastnosti jednotlivých magnetů i celé finální sestavy.

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

Rádi budeme spolupracovat na Vašem projektu, kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR