Mechanické vlastnosti

 

Přesné měření rozměrů

Rozměrová přesnost je další ze sledovaných parametrů námi dodávaných materiálů a dílců. K jejímu ověření využíváme kalibrovaná posuvná měřidla a špičková měřící zařízení. S jejich pomocí dokážeme identifikovat i nejmenší odchylky od specifikace, což je významný aspekt pro dosažení vysoké přesnosti rozměrů a kvality výrobků. Souřadnicový měřící stroj ZEISS využíváme pro precizní ověření rozměrů i u velmi komplexních dílců. Pro rychlé ověření poloměrů, úhlů či sražení hran používáme konturograf Mahr.

Pevnostní zkoušky

Na trhacím stroji Tinius Olsen provádíme vybrané mechanické testy na materiálech i hotových dílcích. Trhací zařízení je vybaveno teplotní komorou s pracovním rozsahem -70°C až +300°C. V rámci našich i zákaznických zkoušek využíváme celý její teplotní rozsah.

Zátěžové dynamické zkoušky

Zátěžové dynamické zkoušky jsou důležitou součástí zkoumání materiálů a struktur. Tyto zkoušky se provádějí tam, kde je nutné porozumět chování materiálů při opakovaném namáhání nebo při změnách zatížení. Náš zkušební trhací stroj umožňuje provedení dynamických zátěžových testů v tlaku, ohybu, tahu či smyku. Použití je různé a specifické pro daný materiál a jeho aplikaci, stejně jako podmínky testů, které se nastavují tak, aby odpovídaly očekávanému či spíše maximálnímu možnému zatížení. Účelem těchto zkoušek tedy je zjistit, zda daný materiál či struktura vydrží konkrétní podmínky a jestli není nutné provést úpravy v návrhu výrobku.

Zkoušky lepeného spoje

V rámci našich výzkumných projektů jsme se také zaměřili na problematiku lepení permanentních magnetů a vliv jejich povlaků na lepený spoj. Zkoušky lepeného spoje provádíme dle postupů uvedených v normách ISO 13445 a EN 1465. Pro samotné zkoušky s nalepenými magnety bylo však nutné vytvořit vlastní metody, které ze standardizovaných postupů vycházejí.

Provádíme následující zkoušky:

  • Přesné měření rozměrů na souřadnicovém přístroji (CMM)
  • Zkoušky pevnosti v ohybu do 1 tuny (ČSN EN ISO 3327, ČSN EN 843-1, ČSN EN ISO 7438)
  • Zkoušky pevnosti v tahu do 5 tun (ČSN EN ISO 6892-1, 6892-2, 6892-3)
  • Zkoušky pevnosti v tlaku do 3 tun
  • Zkoušky pevnosti lepeného spoje (ISO 13445 a EN 1465)
  • Teplotní rozsah zkoušek: -70°C až +300°C
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o mechanické zkoušky materiálů kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR