Mechanické vlastnosti

 

Přesné měření rozměrů

Rozměrová přesnost je další ze sledovaných parametrů jak permanentních magnetů, tak výrobků s nimi. K jejímu ověření využíváme kalibrovaná posuvná měřidla a souřadnicový měřící stroj. Díky souřadnicovému měřícímu stroji ZEISS s úspěchem dodáváme permanentní magnety pro extrémně přesné aplikace v aerospace, kde jsou běžné požadavky na rozměrovou přesnost v tisícinách milimetru.

Pevnostní zkoušky

Mechanické parametry u permanentních magnetů nejsou běžně sledovaným parametrem. Z našich zkušeností však vyplynulo, že záleží i na nich. Na trhacím stroji provádíme ohybové zkoušky permanentních magnetů a porovnáváme změřené hodnoty mezi výrobními dávkami.

Zkoušky lepeného spoje

V rámci našich výzkumných projektů jsme se také zaměřili na problematiku lepení permanentních magnetů a vliv jejich povlaků na lepený spoj. Zkoušky lepeného spoje provádíme dle postupů uvedených v normách ISO 13445 a EN 1465. Pro samotné zkoušky s nalepenými magnety bylo však nutné vytvořit vlastní metody, které ze standardizovaných postupů vycházejí.

Naše trhací zařízení je vybaveno teplotní komorou s pracovním rozsahem -70°C až +300°C. V rámci našich i zákaznických zkoušek využíváme celý její teplotní rozsah.

Provádíme následující zkoušky:

  • Přesné měření rozměrů na souřadnicovém přístroji (CMM)
  • Zkoušky pevnosti v ohybu do 1 tuny (ČSN EN ISO 3327, ČSN EN 843-1, ČSN EN ISO 7438)
  • Zkoušky pevnosti v tahu do 5 tun (ČSN EN ISO 6892-1, 6892-2, 6892-3)
  • Zkoušky pevnosti v tlaku do 3 tun
  • Zkoušky pevnosti lepeného spoje (ISO 13445 a EN 1465)
  • Teplotní rozsah zkoušek: -70°C až +300°C

 

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o mechanické zkoušky materiálů kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR