Vyvažování

Vyvažování je proces vyrovnání hlavní osy setrvačnosti s geometrickou osou otáčení přidáním nebo odebráním materiálu rotujícího tělesa. Tímto způsobem se sníží vliv působících odstředivých sil, čímž dojde ke zvýšení kvality a spolehlivost rotačního zařízení. Vyvažováním chceme primárně dosáhnout co nejmenšího mechanického namáhání rotoru a snížení zatížení ložisek, jejichž životnost je závislá hlavně na rychlosti otáčení a na zatížení. Maximální životnosti ložiska lze dosáhnout v případě, kdy složka dostředivé síly z celkového statického zatížení bude menší než 10 %. Vyvažování dále snižuje vibrace, jež způsobují uvolňování částí stroje a jsou zdrojem hluku. V ojedinělých případech mohou způsobit i újmu na zdraví. Doprovodným efektem vyvažování je možnost zvýšení provozních otáček a tedy zvýšení výkonu zařízení. Rozložení hmoty tělesa určíme podle umístění těžiště a hlavní centrální osy setrvačnosti. Nevývaha vzniká v případě, kdy osa rotace není shodná s hlavní centrální osou setrvačnosti.

Dynamická nevývaha:

Jedná se o nejčastější případ nevývahy. Její podmínkou je, že hlavní centrální osa setrvačnosti není rovnoběžná a ani neprotíná osu rotace. Hlavní centrální osa setrvačnosti je tedy s osou rotace mimoběžná. K úplné eliminaci dynamické nevývahy je nutno provést korekci ve dvou vyvažovacích rovinách.

Statická nevývaha:

Podmínkou statické nevývahy je, že těžiště tělesa neleží v ose rotace, ta musí být ale rovnoběžná s hlavní centrální osou setrvačnosti. Korekci statické nevyváženost lze provést zvýšením hmotnosti. V nejlepším případě se úprava provádí v rovině těžiště, kdy se zvýšením hmotnosti zajistí posun těžiště do osy rotace.

Nabízíme vyvažování:

Na našem vyvažovacím stroji SCHENCK provádíme statické a dynamické vyvažování rotačních těles, které splňují následující parametry:

  • hmotnost - max. 50kg
  • průměr tělesa - max. 600mm
  • délka tělesa - min. 90mm / max. 970mm
  • průměr hřídele - min. 9mm / max. 63mm
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě zájmu o vyvažování kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR