Magnetický moment

Hysterezigraf ani pulsní magnetometry neumožňují měření všech tvarů velikostí a způsobů magnetovaní permanentních magnetů. Magnety o tvarech a rozměrech větších i menších než jde změřit na hysterezigrafu a v pulsním magnetometru se nahrazují „standardními vzorky“ vyrobených ze stejné výrobní dávky, které tak tak jako reprezentant materiálu magnetu. Aby však byly ověřeny i samotné „neměřitelné“ magnety, provádíme v naší akreditované laboratoři měření magnetického momentu.

Magnetický moment je primárně vlastnost elementárních částic. Protože je zmagnetovaný magnet uspořádaná materiálová struktura, sčítají se tyto momenty ve výsledný magnetický dipólový moment magnetu, který pak měříme pomocí fluxmetru a Helmholtzových cívek. Tímto měřením získáme hodnotu vztaženou k materiálu a objemu magnetu, kterou lze s dalšími dodávkami porovnávat, sledovat tak případné odchylky a hlavně zajistit stálou kvalitu produktu. Měření magnetického dipólového momentu je možné pouze pro dvoupólově magnetované permanentní magnety.

Měření magnetického momentu:

Naše vybavení umožňuje měřit magnetický dipólový moment magnetů až do rozměrů D260/150 mm. Vzorek o rozměru D36/23mm v rozsahu teplot od -40°C do 300°C, krátkodobě také při teplotě -190°C. Hodnota magnetického dipólového momentu slouží i k vyhodnocení zkoušky teplotní stability.

V naší akreditované laboratoři provádíme:

  • Měření magnetického dipólového momentu pomocí fluxmetru a Helmholtzových cívek vycházející z norem ČSN EN 60404-14 a IEC 60404-14

Bližší informace o prováděných zkouškách jsou uvedeny v příloze osvědčení o akreditaci nebo na vyžádání.

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o měření magnetického momentu v akreditované laboratoři kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR