Výroba teplotních senzorů

Jeden z nejdůležitějších provozních parametrů elektromotorů je teplota vinutí. K ohřevu dochází jak v rámci mechanických a elektrických procesů uvnitř motoru, tak i působením okolní teploty a připojených zařízení. Jestliže teplota vinutí přesáhne maximální povolenou hodnotu, může dojít k poškození motoru. Z toho důvodu bývají do vinutí integrovány teplotní senzory, které teplotu monitorují a v případě dosažení maximální teploty motor zastaví. Použití teplotních senzorů však není omezenou pouze na vinutí v motorech, ale také v ložiscích, na snímání teploty mechanických částí či vodičů atd. Teplotní senzory jsou ochranné prvky, která v závislosti na teplotě vykazují předvídatelnou a přesnou změnou odporu, která může být způsobena jak vlastním ohřevem, tak přejímáním tepla z okolí (případ senzorů ve vinutí).

Vyrábíme konfekci s následujícími senzory:

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

Rádi budeme spolupracovat na Vašem projektu, kde uplatníte teplotní čidla, kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR