Magnetické spojky

Magnetické spojky umožňují přenos točivého momentu bez nutnosti fyzického kontaktu jejich jednotlivých částí. Pracují na podobném principu jako elektrické motory s permanentními magnety. Spojka se skládá ze dvou „válců“ s nalepenými magnety vytvářejícími vícepólovou strukturu – vnitřní válec s magnety nalepenými na vnějším průměru, větší válec s magnety nalepenými na vnitřním průměru, oba válce jsou zasunuty do sebe. Vnější část bývá zpravidla připojena na pohonnou jednotku. Póly na jednom válci leží proti opačně magnetovaným pólům druhého válce (Sever – Jih) a vytváří silné magnetické pole, díky kterému se oba válce synchronně otáčejí. Při přetížení „proklouznou“ póly přes sebe a snaží se uchytit v nové pozici s opačnými póly proti sobě. Točivý moment se vytváří magnetickým polem v mezeře mezi oběma válci, se změnou výšky mezery se točivý moment zvětšuje nebo zmenšuje.

Použití magnetických spojek

Magnetické spojky lze nalézt v pumpách, kompresorech, dávkovačích a jiných aplikací. Tam kde se používají extrémně toxické látky nebo jinak agresivní media je nutné hermetické oddělení jednotlivých částí zařízení. Magnetické spojky fungují jako „bariéra“ a schopnost „proklouznutí“ pólů při přetížení minimalizuje riziko poškození pumpy a připojených zařízení.

Mezi další výhody magnetických spojek patří dále, že nevyžadují údržbu, pomáhají snižovat vibrace, částečně kompenzují nesouosost hřídelí jednotlivých částí (válcové) a omezují maximální točivý moment součástí.

Konstrukce magnetických spojek:

Synchronní magnetické spojky se vyrábí mimo „válcového“ provedení i jako „diskové“, které je možné použít tam, kde není dostatek prostoru pro spojku válcovou. Jedná se o dvě ploché části s magnety nalepenými na vnitřních proti sobě postavených stranách. Diskové magnetické spojky skýtají všechny výhody jako „válcové“ magnetické spojky, ale přenášejí nižší točivý moment v důsledku vysokého osového zatížení připojených hřídelí.

Typy magnetů ve spojkách:

V magnetických spojkách se používají neodymové i samariové permanentní magnety. Kdy se použije který, určuje aplikace. Permanentní magnety na bázi neodymu mají větší magnetický tok, a tedy přenesou větší točivý moment, ale jejich použití je omezeno teplotní třídou magnetu. Tyto magnety lze použít do teplot cca 230°C a navíc jsou náchylné ke korozi. Samariové magnety nastupují tam, kde končí magnety neodymové. Magnety na bázi samaria mají vysokou teplotní odolnost, až 350°C a vynikající odolnost vůči korozi.

 

Výroba magnetických spojek v PZK BRNO:

Vyrábíme synchronní magnetické spojky s permanentními magnety. Jsme zaměření na speciální aplikace s vysokým nárokem na kvalitu provedení. Ve vlastní zkušební laboratoři testujeme magnetické vlastnosti jednotlivých magnetů i výsledných sestav a rovněž pevnost lepených spojů. Pro kontrolu rozměrů máme k dispozici souřadnicový měřící stroj (CMM) a vyvažujeme na vlastním vyvažovacím stroji. Pomocí metody konečných prvků (FEM) dokážeme navrhnout či optimalizovat vhodné řešení.

Specializujeme se na:

  • Výpočet točivého momentu magnetických spojek
  • Konstrukční návrh magnetických spojek
  • Prototypování
  • Sériovou výrobu magnetických spojek
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

Rádi budeme spolupracovat na vývoji a výrobě magnetických spojek pro vaše aplikace, kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR