Solná mlha

Některé aplikace např. v námořní dopravě či celkově ve styku s mořskou vodou vyžadují korozní odolnost vůči slané vodě. Mezi nejrozšířenější zkoušky v tomto oboru patří testy v neutrální solné mlze (NSS) vycházející z norem: ISO 9227 či ASTM B117. Zkoušený díl je po zákazníkem stanovenou dobu vystaven působení solné mlhy v k tomuto účelu postavené komoře s možností průběžného ověřování stavu dílu. Zkoušku lze provádět jak na samotných materiálech (např. permanentní magnet nebo jiný kovový materiál), tak i na hotových dílcích a výrobcích.

Povrchová ochrana magnetů

V případě vzniku rizika použití magnetů v prostředí s výskytem slané vody je nutné magnety vybavit dodatečnou povrchovou ochranou. Zkouška neutrální solnou mlhou dle EN ISO 9227 je u permanentních magnetů určena primárně k testování odolnosti jejich povrchových ochran. Naše laboratoř vyzkoušela valnou většinu komerčně dostupných ochran permanentních magnetů a může doporučit tu nejvhodnější pro danou aplikaci.

Koroze svárů

Koroze svárů v prostředí solné mlhy je často nazývána jako korozní útoky na svařované spoje. Solná mlha obsahuje chloridy a další látky, které mohou reagovat s kovovými povrchy, zejména svařovanými spoji a tak způsobit jejich korozi. Tento druh korozního procesu se nazývá chloridová korozní únavová trhlina (CCSCC). Svářené spoje jsou často místy s vyšší citlivostí na korozní útoky, protože během sváření dochází ke změnám v mikrostruktuře kovu a ke vzniku tepelně ovlivněných zón kolem svárů, proto obvykle bývají náchylnější k různým formám korozního poškození. Korozní solná mlha může vyvolat korozní reakce v těchto místech, často prostřednictvím procesů jako je například koroze pod povlakem, kde se chloridy v solné mlze mohou dostat do mikroskopických trhlin ve svářeném spoji a vyvolat korozní reakce, které postupně oslabují materiál a mohou vést k poruchám.

Galvanická koroze kovů

Galvanická koroze je proces, při kterém dochází k poškození kovů v důsledku elektrochemické reakce mezi různými kovy v prostředí s vlhkostí nebo elektrolyty například korozní solná mlha. Koroze se objevuje, když jsou propojeny dva kovy s odlišnými elektrickými potenciály a jsou v kontaktu prostřednictvím elektricky vodivého médií. Když jsou tyto kovy spojeny, jeden se stává katodou a druhý anodou v elektrochemické reakci, což vede k přenosu elektronů a rozkladu jednoho kovu. Tento proces je zvláště problematický v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je například prostředí s mořskou vodou nebo prostředí s chemickými látkami, které slouží jako elektrolyty. Galvanická koroze může vést k vážné degradaci kovů, což způsobuje jejich oslabení, strukturální poruchy a v konečném důsledku i selhání. Aby se zabránilo galvanické korozi, je důležité oddělit různé kovy od sebe, používat ochranné povlaky nebo izolační materiály a využívat korozi odolávajících materiálů. Například když jsou hliník a ocel spojeny v prostředí s elektrolytem, hliník bude ochraňovat ocel a sám bude korodovat. V případě níže dochází k toku elektrolytu (solného roztoku) přes separační vrstvu a dochází tak ke korozi hliníku.

Provádíme zkoušku v neutrální solné mlze:

  • Podle EN ISO 9227 nebo ASTM B117
  • Rozměr komory 800x550x650mm
  • Délka a způsob vyhodnocování testu dle individuální specifikace
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o zkoušku v solné mlze kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR