Odchylka směru magnetování (Angle error)

Magnety do sensorů jsou běžně provázeny požadavkem na vysokou vazbu jejich geometrie se směrem magnetování, tzv. "angle error", tedy úhlovou odchylku směru zmagnetování od geometrické osy magnetu. Tato vazba zásadně ovlivňuje funkci některých zařízení, např. když pozici magnetu sleduje soustava Hallových sond nebo relé a odchýlení směru magnetického pole i o pouhý 1 stupeň od geometrické osy magnetu může zapříčinit pozdní sepnutí či sepnutí špatné části obvodu a způsobit tak poruchu nebo i nehodu. Všechny příčiny tohoto jevu vycházejí z výrobního procesu permanentních magnetů – při lisování bloku materiálu magnetů za současného působení magnetického pole není zajištěna souosost směru lisování a magnetického pole nebo při vyřezávání finálních magnetů z bloku, kdy tento může být špatně uchycen a jeho vychýlením při řezání dojde k vychýlení geometrické osy od osy magnetizační.

Měření odchylky směru magnetování

K tomuto účelu jsme vybaveni zařízením, které dokáže změřit úhlovou odchylku směru zmagnetování od geometrické osy magnetu a tím zajistit správnou funkci dané aplikace. Princip měření spočívá ve vyhodnocení směru šíření vektorů magnetické indukce v určitých vzdálenostech od magnetu. Toto měření je vhodné pouze pro dvoupólově zmagnetované magnety.

Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o zkoušku "angle error" kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR