Ostatní zkušebny

Laboratoř pro vstupní kontrolu

V této laboratoři se provádí vstupní kontrola všech dodávek permanentních magnetů před jejich odesláním k zákazníkům. Každý projekt vyžaduje individuální přístup k výstupní kontrole, provádíme však nejčastěji následující:

 • Přesné měření rozměrů magnetů
 • Měření magnetických vlastností
 • Zkoušky korozních vlastností magnetů
 • Zkoušky teplotní stability magnetů

Laboratoř pro speciální zkoušky

Laboratoř se používá pro zkoušky dle specifických požadavků zákazníků PZK BRNO a rovněž pro výzkumné a vývojové práce, které PZK BRNO provádí ve spolupráci s vybranými výrobci permanentních magnetů. Laboratoř je průběžně doplňována o další zkušební pracoviště. V současné době řešíme následující úlohy:

Laboratoř PZK BRNO v Číně

Zkoušky zde provádějí pracovníci čínského zastoupení, kteří byli zaškolení v laboratořích PZK BRNO. Provádí se zde kontrolní testy v průběhu výrobního procesu a výstupní kontrola dodávek před odesláním do PZK BRNO. Laboratoř je vybavena na provádění těchto zkoušek:

 • Přesné měření rozměrů magnetů
 • Měření magnetických vlastností
 • Zkoušky korozních vlastností magnetů v japonském autoklávu ESPEC
 • Zkoušky teplotní stability magnetů v japonské laboratorní peci ESPEC

Externí laboratoře

PZK BRNO úzce spolupracuje s vybranými externími výzkumnými a vývojovými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí. V současnosti se tímto způsobem zajišťuje provádění těchto zkoušek:

 • Měření velikosti částic feromagnetického prášku, určeného pro výrobu sintrovaných permanentních magnetů
 • Měření chemického složení magnetů
 • Snímání mikrostruktury magnetů
 • Korozní odolnost magnetů v prostředí kondenzované vlhkosti
 • Měření lomové houževnatosti magnetů
Ozvěte se nám
Jan Kratochvil ml. +420 607 570 823

V případě vašeho zájmu o zkoušky materiálů kontaktujte našeho specialistu.

Výhradní zastoupení značek pro ČR a SR